Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Przykładowej Instytucji.

Dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego do pobrania w SEKCJI ZAŁĄCZNIKI 

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie została wybrana Pani                                                   

Rozalia Manthey

 

zamieszkała : 64-920 Piła

                                                                                  

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Rozalia Manthey spełnia wymagania określone w ogłoszeniu. Posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków referenta ds. księgowości budżetowej.

 

 

 

 


ZARZĄDZENIE NR 21/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE Z DNIA 30.07.2020 R. W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Szczegóły zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania w sekcji "Załączniki" poniżej artykułu.

 

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW

do ogłoszenia

z dnia 14 lutego 2020 r.

o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

 

 1. Przedłuża się termin składania dokumentów aplikacyjnych określony w ogłoszeniu o naborze do dnia 16 marca 2020 r.

 2. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE Z DNIA 30.01.2020 R. W SPRAWIE NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

REFERENTA DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Szczegóły zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania w sekcji "Załączniki" poniżej artykułu.

Dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego do pobrania w SEKCJI ZAŁĄCZNIKI 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie została wybrana Pani Ewa Maćkowiak.


ZARZĄDZENIE NR 3/2018/2019 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE Z DNIA 13.09.2018 R. W SPRAWIE NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

Szczegóły zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania w sekcji "Załączniki" poniżej artykułu.