Szablony artykułów

Regulamin Rady Rodziców - pełny tekst regulaminu w sekcji ZAŁĄCZNIKI

Statut Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie - stan prawny na dzień 1 lipca 2017 r. - pełny tekst dokumentu w sekcji ZAŁĄCZNIKI 

Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym -  - pełny tekst dokumentu w sekcji ZAŁĄCZNIKI

Statut Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie - stan prawny na dzień 1 lipca 2017 r. - pełny tekst dokumentu w sekcji ZAŁĄCZNIKI